Sử dụng công nghệ HTE đã được đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hoa Kỳ, máy Letus SuperWater có thể tạo ra nước với độ kiềm (pH) rất cao mà không cần sự trợ giúp của dung dịch điện giải. Các thiết bị điện phân khác trên thị trường phải sử dụng dung dịch điện giải (ví dụ: muối) thì mới cho ra được nước có độ kiềm (pH) cao như của Letus SuperWater. Nhưng phương pháp này cũng gây ra phản ứng hoá học để tạo ra Natri Hydroxide (NaOH) trong nước, là chất không tốt cho sức khoẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *